AUTOMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Automatizačné systémy vytvárajú možnosti zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov, zlepšovania kvality výrobkov a možnosti zvyšovania efektívnosti riadenia výroby. To všetko v konečnom dôsledku spôsobuje vyššiu produktivitu práce a redukciu ľudského zásahu do výroby. Patria sem dopravníkové pásy, paletizátory.

baliace zariadenie na LCD TV 40

automatické balenie LCD TV do PE penovej fólie

baliace zariadenie na LCD TV 40 baliace zariadenie na LCD TV 40 baliace zariadenie na LCD TV 40 baliace zariadenie na LCD TV 40 baliace zariadenie na LCD TV 40 baliace zariadenie na LCD TV 40 baliace zariadenie na LCD TV 40 baliace zariadenie na LCD TV 40

odvíjacie zariadenie nití s plynulým riadením momentu

odvíjanie nití s riadením momentu vo výrobe sklenných tkanín pre kompozity

odvíjacie zariadenie nití s plynulým riadením momentu odvíjacie zariadenie nití s plynulým riadením momentu odvíjacie zariadenie nití s plynulým riadením momentu

značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/

značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/ značenie ložísk veľkých rozmerov laserom /do 4500 kg/

Laser

Na dopravníkovom páse sa ložisko presunie na preddefinované miesto pracoviska, kde sa laserom vypália potrebné údaje.

Laser Laser Laser Laser

Dopravníkový pás + detektor kovov

Detektor kovov bol zavedený kvôli zabráneniu ohrozenia zdravia koncového zákazníka.

Dopravníkový pás + detektor kovov Dopravníkový pás + detektor kovov Dopravníkový pás + detektor kovov Dopravníkový pás + detektor kovov Dopravníkový pás + detektor kovov Dopravníkový pás + detektor kovov

Dávkovač

Dávkovač dávkuje do kartónových krabíc kŕmivo v predpísanom množstve na dve pracoviská naraz.

Dávkovač Dávkovač Dávkovač Dávkovač Dávkovač Dávkovač Dávkovač

Kontrola ložísk

Zariadenie kontroluje a selektuje ložiská, správne kusy posiela ďalej na značenie, nesprávne vyraďuje z linky.

Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk Kontrola ložísk

Kontaktujte nás

INTERVIS, spol. s r.o.
Coburgova 2265/84
Trnava 91702

Tel. : +421 908 260 269
E-mail : mail

Obchodné údaje

IČO: 36244660
IČ DPH: SK2020192724

Spoločnosť je zapísaná v ORSR Trnava,
Odd.Sro., vložka č.: 12910/T